...

Trwa Ogólnokrajowa Konferencja i Targi Służby Więziennej

Najnowsze rozwiązania techniczne oraz trendy w rozwoju dziedzin związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem publicznym są tematem pierwszego dnia Ogólnokrajowej Konferencji i Targów #Więziennictwo w Targach Lublin.

Ponad 70 wystawców prezentuje dziś w Targach Lublin najnowsze rozwiązania techniczne oraz trendy w rozwoju dziedzin związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem publicznym. Trwa Pierwsza Ogólnokrajowa Konferencja i Targi Służby Więziennej. Na wydarzeniu licznie pojawili się przedstawiciele służb mundurowych i podmiotów współpracujących z formacjami mundurowymi oraz ludzie, którzy zawodowo zajmują się bezpieczeństwem państwa i jego obywateli.

Targi i konferencja są doskonałą okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń podczas paneli tematycznych, w których prelegentami są zarówno praktycy reprezentujący Służbę Więzienną, jak również przedstawiciele wystawców. Wydarzenie jest poświęcone zagadnieniom związanym z funkcjonowaniem Służby Więziennej. Zmiany zachodzące w formacji, związane przede wszystkim z przyjętą przez rząd ustawą modernizacyjną Służby Więziennej, stały się podstawą do zorganizowania wydarzenia , które będzie przedstawiało wszystko, co jest związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem publicznym, w kontekście rozwiązań mogących mieć zastosowanie nie tylko w więziennictwie, ale również w innych służbach mundurowych.

Wydarzenie objęte zostało honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości. Organizatorami tego specjalistycznego wydarzenia są Targi Lublin oraz Grupa MTP.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.