...

Inteligentne więzienia

W Honkongu testowane są nowe pomysły w ramach tzw. inteligentnego więzienia. Nadajniki w bransoletach, monitoring wideo i roboty wykrywające narkotyki, to niektóre z pomysłów, jakie właśnie testowane są w lokalnych więzieniach, by zapewnić skazanym i społeczeństwu większe bezpieczeństwo.

Jak pisze South China Morning Post, w więzieniach w Hongkongu testowane są właśnie najnowocześniejsze rozwiązania, które mają sprawić, że jednostki te będą zdecydowanie bezpieczniejsze i jeszcze sprawniej działające. Lokalny komisarz ds. więziennictwa, Danny Woo Ying-min, twierdzi, że nowe sposoby pozwolą lepiej wykrywać nietypowe zachowania czy próby samookaleczeń, a także skuteczniej zarządzać placówkami. W niektórych miejscach pojawi się też nowy system wideomonitoringu, który potrafi zidentyfikować odbiegające od normy zachowania, walki i próby zrobienia krzywdy sobie lub innym więźniom.

Co więcej, testowane są również roboty, które będą szukać narkotyków w odchodach więźniów. Monitoring zakłada umieszczenie kamer również w łazienkach, a opaski śledzące aktywność sprawiają, że strażnicy nie muszą widzieć osadzonego, żeby wiedzieć, gdzie jest, co tworzy poczucie wiecznego śledzenia i obserwacji.

Źródło:  na podstawie GeekWeek.pl/engadget

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.