...

o wydarzeniu

Konferencja i Targi

#WIĘZIENNICTWO to przedsięwzięcie o charakterze ogólnopolskim, podczas którego poruszane są  zagadnienia związane z funkcjonowaniem systemu penitencjarnego, jako ważnego ogniwa w systemie bezpieczeństwa państwa. Konferencja i Targi Służby Więziennej będą doskonałą okazją do podjęcia dyskusji, wymiany doświadczeń i zapoznania szerokiej opinii publicznej z interesującymi aspektami funkcjonowania więziennictwa. Przegląd aktualnego stanu modernizacji wyposażenia służby więziennej oraz infrastruktury wspierającej ochronę więzień, resocjalizacja osadzonych i dozór elektroniczny – to tylko część zagadnień, jakie zostaną poruszone podczas wydarzenia.

Organizatorami wydarzenia są Targi Lublin S.A. oraz Grupa MTP. Pierwsza edycja odbyła się w 2019 roku w Targach Lublin. Podczas dwóch dni konferencji i targów zaprezentowano najnowsze technologie, rozmawiano o wyzwaniach więziennictwa oraz o przyszłości systemu penitencjarnego. Najbliższa edycja wydarzenia została zaplanowana na 14-15 listopada 2024 roku w Lublinie.

Potrzeby systemu penitencjarnego w Polsce

Wiodącym partnerem merytorycznym i Głównym Patronem Honorowym wydarzenia #WIĘZIENNICTWO jest Służba Więzienna, a najważniejszym punktem wydarzenia jest konferencja, poświęcona aktualnym potrzebom systemu penitencjarnego. Dopełnieniem konferencji są targi, podczas których prezentują się krajowi i zagraniczni producenci szeroko rozumianego wyposażenia, urządzeń i  technologii przeznaczonych dla funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz wyposażeniu zakładów karnych i aresztów.  

Wyposażenie zakładów karnych i aresztów
Resocjalizacja osadzonych i dozór elektroniczny

Zostań naszym wystawcą

Do udziału w Ogólnokrajowej Konferencji i Targach Służby Więziennej #WIĘZIENNICTWO 2024 zapraszamy firmy produkujące sprzęt wspomagający pracę służb penitencjarnych

Zakres tematyczny

technika i wyposażenie

Technika i wyposażenie

infrastruktura

Infrastruktura

Dozór elektroniczny

Dozór elektroniczny

Systemy wizyjne

Systemy wizyjne

Zatrudnienie więźniów

Zatrudnienie więźniów

Program modernizacji

PROGRAM MODERNIZACJI

Drony w ochronie więzień

Drony w ochronie więzień

Doświadczenia międzynarodowe

Doświadczenia międzynarodowe

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.