...

Informacje dla Zwiedzających

Targi i Konferencja Służby Więziennej, Lublin 2019 pod nazwą #WIĘZIENNICTWO 2019 startują w najbliższą środę! W trakcie targów Więziennictwo (3 – 4 kwietnia 2019) wszystkie osoby cywilne wchodzące na halę targów (A) będą przechodzić przez strefę bezpieczeństwa (bramki, rtg). Prosimy o wyrozumiałość i nie wnoszenie niebezpiecznych narzędzi (noże, broń palna, pneumatyczna, gazowa i inne przedmioty uznane za niebezpieczne). Osoby posiadające przedmioty niebezpieczne nie będą wpuszczone na teren targów. Nie dotyczy to: wystawców targów #Więziennictwo i osób uprawnionych do prezentacji, jak i konwojowania broni w związku z udziałem w wydarzeniu oraz funkcjonariuszy służb mundurowych.

Targi i Konferencja Służby Więziennej
3-4 kwietnia 2019
Godz.9:00-17:00
Targi Lublin, ul. Dworcowa 11 (HALA A)

Oficjalne otwarcie Konferencji i Targów Więziennictwo 2019 odbędzie się 3 kwietnia o godzinie 10.00, w sali konferencyjnej na hali A. 

UDZIAŁ W KONFERENCJI: Rejestracja na Konferencję od godz. 9.00 w Biurze Targów Lublin S.A. (wejście od strony hali C). Nieumundurowani uczestnicy konferencji powinni zarejestrować się w biurze targów (w okienku Rejestracja – Konferencja),  w celu potwierdzenia tożsamości oraz otrzymania identyfikatora, który umożliwi wstęp na wydarzenie. Reprezentanci uczelni wyższych zobowiązani będą do okazania legitymacji potwierdzającej status studenta lub doktoranta. Program konferencji: https://wieziennictwo.targi.lublin.pl/program/

UDZIAŁ W TARGACH: Możliwy po zakupieniu biletu w KASIE, w biurze Targów. Cena biletu – 50 zł. Kasa biletowa – wejście os strony hali C.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.