...

Kontakt

Piotr Godzina

Dyrektor projektu

Paulina Maniecka

Współpraca z Wystawcami

Natalia Nowaczyk

Współpraca z Wystawcami

Karolina Nowacka

Promocja/Obsługa mediów

Marlena Wilczura

Współpraca z Wystawcami

Dane firmy

Miejsce wydarzenia

Formularz kontaktowy

Organizatorzy

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.