...

Dla wystawców

O wydarzeniu

Targi Lublin S.A. oraz Grupa MTP posiadają wieloletnie doświadczenie w organizowaniu wydarzeń dedykowanych do służb i formacji odpowiedzialnych za wzrost bezpieczeństwa państwa polskiego oraz jego obywateli. #WIĘZIENNICTWO to jedyne w Polsce wydarzenie w całości poświęcone różnym aspektom funkcjonowania Służby Więziennej i systemu penitencjarnego. Wydarzenie jest skierowane do profesjonalnych zwiedzających. Konferencja jest miejscem do debaty na temat wyzwań, problemów i modernizacji systemu więziennictwa w Polsce, a Targi prezentują najnowsze technologie, które wypływają funkcjonowanie systemu.

Wyzwania i problemy systemu więziennictwa w Polsce

Zgłoś się na Targi i zdobądź nowe kontakty!

Produkujesz sprzęt dedykowany dla służb penitencjarnych? Dostarczasz najnowszych technologii, które przyczyniają się do wzrostu bezpieczeństwa więziennictwa? Zgłoś się do udziału we #WIĘZIENNICTWO KONFERENCJA I TARGI

Profil zwiedzającego

Funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej; funkcjonariusze innych służb; firmy i podmioty związane ze służbą więzienną; eksperci, prawnicy; dziennikarze i analitycy z zakresu bezpieczeństwa, logistyki i nowoczesnych technologii; informatycy; pracodawcy zainteresowani zatrudnieniem więźniów; przedstawiciele administracji rządowej i władz lokalnych.

Systemy wizyjne

Udział w „WIĘZIENNICTW0” pozwoli Ci:

  • Zaprezentować swoją markę profesjonalnym zwiedzającym
  • Zwiększyć rozpoznawalność Twoich produktów i usług
  • Pozyskać nowe kontakty do osób odpowiedzialnych za strategiczne inwestycje w jednostkach związanych z więziennictwem i systemem penitencjarnym
  • Nawiązać kontakty z jednostkami naukowymi wpierającymi rozwój technologii

Zaprezentuj się na Targach

Oferujemy wystawcom kompleksową pomoc w przygotowaniu profesjonalnego udziału we #WIĘZIENNICTWO. Oferujemy szeroki zakres usług, które pozwolą Ci na prezentację oferty oraz pozyskanie nowych kluczowych klientów.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.