...

Patroni i partnerzy
edycja 2023

PARTNER WYDARZENIA

Patroni honorowi

Zbigniew Ziobro
Minister Sprawiedliwości

gen. Jacek Kitliński
Dyrektor Generalny Służby Więziennej

Służba Więzienna logo

Patroni medialni

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.