...

Pływające więzienie przyszłości

Przepełnione więzienia i częste z nich ucieczki to problem spędzający sen z powiek rządów coraz to większej ilości krajów. Niebawem tę sprawę rozwiążą super więzienia przyszłości.

Bardzo ciekawy projekt zaproponowali architekci z francuskiego studia Paryż-Belleville. Jest nim specjalny statek, na którego pokładzie znajdzie się duże więzienie. Chociaż pomysł przywodzi na myśl sceny z dystopijnych, filmowych wizji przyszłości, to jednak niebawem zostanie zrealizowany. Jego zaletą jest fakt, że nie będzie można z niego uciec, a przy tym groźni przestępcy skazani za najcięższe zbrodnie  będą skutecznie odizolowani od reszty społeczeństwa w celach, znajdujących się na statkach przemierzających światowe morza i oceany. Na jednym statku będzie dostępnych ok. 3300 cel dla więźniów. Mają być one ułożone w ośmiu blokach i w dwóch rzędach. Bloki mają mieć ok. 100 metrów wysokości i rozciągać się na aż 350 metrów. Każdy z rzędów będzie zamieszkiwany przez kobiety i mężczyzn. Zamieszkają oni w celach o powierzchni 9 metrów kwadratowych.

Statki-więzienia będą niemal w pełni samowystarczalne. Na ich pokładach znajdą się ogrody warzywne, mały park, spacerniak, siłownia, warsztaty oraz część przeznaczona dla strażników i obsługi. Kontakt z innymi statkami, w celu dostarczenia na ich pokłady żywności i wywozu z nich odpadów, ma odbywać się bardzo rzadko i, dla jeszcze większego bezpieczeństwa, być przeprowadzany przez małe autonomiczne lodzie. Z drugiej strony nasuwa się obawa, której kanwą może być scenariusz niejednego sensacyjnego filmu. Więzienia tego typu bowiem, mogą być łatwym celem dla świata przestępczego, który mógłby chcieć opanować taki statek – więzienie .

Źródło: na podstawie GeekWeek.pl/Paryż-Belleville

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.