...

Nowoczesne IT

We współczesnym świecie technologie informatyczne wykorzystywane są na każdej płaszczyźnie życia. Można powiedzieć, że stanowią swoisty motor napędowy współczesnej cywilizacji. Zaawansowana technologia i nowoczesne rozwiązania informatyczne stosowane są na co dzień w Służbie Więziennej. Systemy IT wspierają pracę funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, pomagają w realizacji zadań służbowych. Jednym z głównych systemów wykorzystywanych w Służbie Więziennej jest system Noe.NET – Centralna Baza Osób Pozbawionych Wolności. Nowoczesna platforma oraz szeroki zakres funkcjonalny sprawiają, że jest ona nieocenionym narzędziem wykorzystywanym w codziennej pracy, we wszystkich zakładach karnych i aresztach śledczych w całej Polsce. Obecnie w fazie przygotowania jest Zintegrowany System Zarządzania, który ma koordynować pracę funkcjonariuszy pod względem logistycznym. W Służbie Więziennej zatrudnionych jest ponad 400 informatyków, którzy czuwają nad zabezpieczeniem i sprawnością systemów informatycznych, stale podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe. Dzięki nowoczesnemu systemowi informatycznemu można lepiej zarządzać personelem, upraszczać procedury i szybciej pracować.

Czy wiesz że: Służba Więzienna używa prawie 20 tyś. stacji roboczych.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.