W dniach 25-26 września 2019 r. na Targach Lublin odbędzie III edycja Wschodniej Konferencji i Targów Ochrony Granic „GRANICE”. To jedyne w Polsce wydarzenie w całości poświęcone różnym aspektom ochrony granic oraz prezentacji formacji działających na granicach, ich zadań, wyzwań oraz współpracy z innymi instytucjami.

Wiodącym partnerem merytorycznym tegorocznej edycji wydarzenia GRANICE 2019 jest Krajowa Administracja Skarbowa i podlegająca jej Służba Celno-Skarbowa, która przechodzi proces intensywnej modernizacji technicznej.  KAS planuje i wdraża szereg interesujących dla producentów rozwiązań w ramach programów: „Cyfrowa Granica”; „Porty 24”;
„TORY 24”. Będą to tematy konferencji towarzyszącej wydarzeniu oraz okazje
do prezentacji przez producentów swoich rozwiązań i propozycji technologicznych w tych obszarach.

Dopełnieniem konferencji będą targi, podczas których zaprezentują się krajowi i zagraniczni producenci szeroko rozumianego wyposażenia, urządzeń i  technologii, w tym IT, przeznaczonych dla funkcjonariuszy służb granicznych, celnych oraz kontroli sanitarnej i weterynaryjnej na granicach.

Wydarzenie patronatem honorowym objęli do chwili obecnej:

Mariusz Błaszczak – Minister Obrony Narodowej, Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro –  Minister Sprawiedliwości, gen. bryg. SG Tomasz Praga – Komendant Główny Straży Granicznej, Paweł Soloch – Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Piotr Walczak – Szef Krajowej Administracji Skarbowej, dr lek. wet. Bogdan Konopka – Główny Lekarz Weterynarii, Jarosław Pinkas – Główny Inspektor Sanitarny, Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki, Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski, Artur Chojecki – Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego,  Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin.

Wschodnia Konferencja i Targi Ochrony Granic „GRANICE”

25-26 września 2019

Targi Lublin SA, ul. Dworcowa 11, 20-406 Lublin

www.granice.targi.lublin.pl