Najnowsze rozwiązania techniczne oraz trendy w rozwoju dziedzin związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem publicznym są tematem pierwszego dnia Ogólnokrajowej Konferencji i Targów #Więziennictwo w Targach Lublin.

Ponad 70 wystawców prezentuje dziś w Targach Lublin najnowsze rozwiązania techniczne oraz trendy w rozwoju dziedzin związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem publicznym. Trwa Pierwsza Ogólnokrajowa Konferencja i Targi Służby Więziennej. Na wydarzeniu licznie pojawili się przedstawiciele służb mundurowych i podmiotów współpracujących z formacjami mundurowymi oraz ludzie, którzy zawodowo zajmują się bezpieczeństwem państwa i jego obywateli.

Targi i konferencja są doskonałą okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń podczas paneli tematycznych, w których prelegentami są zarówno praktycy reprezentujący Służbę Więzienną, jak również przedstawiciele wystawców. Wydarzenie jest poświęcone zagadnieniom związanym z funkcjonowaniem Służby Więziennej. Zmiany zachodzące w formacji, związane przede wszystkim z przyjętą przez rząd ustawą modernizacyjną Służby Więziennej, stały się podstawą do zorganizowania wydarzenia , które będzie przedstawiało wszystko, co jest związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem publicznym, w kontekście rozwiązań mogących mieć zastosowanie nie tylko w więziennictwie, ale również w innych służbach mundurowych.

Wydarzenie objęte zostało honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości. Organizatorami tego specjalistycznego wydarzenia są Targi Lublin oraz Grupa MTP.